Teda to je studený to bílý svinstvo a já musím ven.

Teda to je studený to bílý svinstvo a já musím ven.