Můj ženich, ale moc nevydržel

Můj ženich, ale moc nevydržel