Passiflora botanické druhy i hybridy

U mučenek jsou dvě možnosti pro výměnu nebo prodej. Tou první je, že máme hotové rostliny a ty jsou k mání okamžitě. V druhém případě můžeme připravit řízek, který bude k odebrání jako takový nebo ho necháme zakořenit, tím bude potřeba určitého času k realizaci. Rostliny hotové jsou v následujícím seznamu. Ostatní mučenky najdete v záložce naše květiny.

Název poznámka
Passiflora alata  60,- zakoř. řízek
Passiflora edulis  f. flavicarpa 40,- zakoř. řízek
Passiflora edulis  Golden Giant 40,- zakoř. řízek
Passiflora warmingii  60,- zakoř. řízek